แหล่งข้อมูลเศรษฐกิจพอเพียง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

http://www.prdnorth.in.thhttp://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%


http://www.chaipat.or.th/chaipat/content/porpeing/porpeing.html


http://www.inspect9.moe.go.th/economic_king80.htm


http://sufficiencyeconomy.panyathai.or.th/


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น