รูปภาพเศรษฐกิจพอเพียง

รูปเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ในทุกระดับ
โดยเน้นการปฏิบัติบนทางสายกลาง และการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น