รูปภาพเศรษฐกิจพอเพียง

รูปเศรษฐกิจพอเพียง







เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ในทุกระดับ
โดยเน้นการปฏิบัติบนทางสายกลาง และการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน
















ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น